+421 905 516 519
chatakosodrevina@gmail.com

Storno podmienky

our team consists of experienced writers in different fields (they pass two tests, both language and academic); we work 24/7 to support you (via phone and chat); we hire native speakers; we offer you premium editing services (proofreading); plagiarism-free papers; free revision for 2 weeks!professional writing help. Can get the essay in three hours? I couldn’t believe it. But it’s a fact. It’s easy! Great. – Simon.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď.

  • 30 – 11 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
  • 10 – 4 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
  • 3 – 1 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
  • v deň nástupu 100% ceny pobytu

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

  • zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
  • ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka

V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.