STORNO PODMIENKY

Storno podmienky rezervácie ubytovania

STORNO PODMIENKY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď.

  • 30 – 11 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
  • 10 – 4 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
  • 3 – 1 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
  • v deň nástupu 100% ceny pobytu

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

  • zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná
  • ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka

V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

Rezervácia

Lákaju Vás zimné športy, super partia a krásne horské prostredie?

Cenník

Aktuálny cenník na sezónu 2018/2019 s podrobným rozpisom položiek.

Galéria

Zaspomínajte si s nami na akcie, ktoré sme spoločne (pre)žili. A ešte aj zažijeme…

Doporučujeme

Ubytovanie Bystrá

Chata Trangoška

Hotel Liptov

Požičovňa lodí

Rafting & Canoyning

Kompava